Aktualności
Czytelnia » Aktualności
?????? -- ANKIETA DO G?OSOWANIA JU? DZIA?A!
?????? -- ANKIETA DO G?OSOWANIA JU? DZIA?A!
<span style='color:red'>Link do ankiety znajduje si? nad radiem On-Anime!</span> Mo?na g?osowa? na maksymalnie 3 piosenki w notowaniu. Notowania b?d? odbywa?y si? co tydzie?. Po zag?osowaniu link znika i pojawia si? dopiero, gdy mo?na zag?osowa? na nowo. Wypatrujcie go wi?c od zako?czenia ka?dego kolejnego notowania, a? do rozpocz?cia kolejnego! Ewentualnie podaj? link <a href='http://www.on-anime.pl/lista_przebojow.php' target='_blank'>TUTAJ</a>. G?OSUJCIE!!! 3 notowanie <span style='color:green'>??????</span> ju? jutro o 22:00! <strong><u> UWAGA! MAILE NIE B?D? JU? ROZPATRYWANE! OSOBY< KTÓRE PRZES?A?Y MI SWOJE PROPOZYCJE PROSZONE S? O POWTÓRZENIE G?OSOWANIA W ANKIECIE!</u></strong>
Napisał Avril 4 Października 2009r.
!!Lista przebojów!! -- ?????? -- G?OSUJCIE
!!Lista przebojów!! -- ?????? -- G?OSUJCIE
Zapraszam do g?osowania na 3 notowanie <span style='color:green'>??????</span>! Przypominam, ?e g?osujemy na 3 piosenki z poprzedniego notowania i podanych pod nim propozycji! G?osy wysy?ajcie na <span style='color:red'>avril2@o2.pl</span> Notowanie znajdziecie <a href='http://on-anime.pl/forum/viewthread.php?thread_id=12#post_146' target='_blank'>TUTAJ</a>!
Napisał Avril 1 Października 2009r.
Dzia? download
Dzia? download
Dzi? zosta? uruchomiony nowy dzia?, a mianowicie download, w którym to mo?na b?dzie ?ci?gn?? odcinki anime na w?asny dysk - pierwszym plikiem jest 13 odcinek Melancholi Haruhi Suzumiyi w rozdzielczo?ci 640x480px, jednak jest ju? przygotowywana wersja HD. Jak na razie pliki s? na serwerach odsiebie.com, g?ównie z powodu braku limitów w ?ci?ganiu (pliki NIGDY nie b?d? pojawia? si? na takich serwisach jak rapidshare - chyba, ?e jako alternatywny link).
Napisał Yuichi 27 Września 2009r.
The Place Promised in Our Early Days
The Place Promised in Our Early Days
[center]Kolejna wspania?a produkcja Makoto Shinkaia ju? jutro na naszej stronie! Rzecz dzieje si? w ?wiecie alternatywnym, w którym II wojna ?wiatowa zako?czy?a si? dla Japonii podobnie, jak dla Niemiec: podzia?em kraju mi?dzy USA i Zwi?zek Radziecki. W latach 70. na nale??cej do ZSRR Hokkaido (przemianowanej na Ezo), zaraz po drugiej stronie cie?niny Tsugaru, zacz?to wznosi? gigantyczn? wie??… [img]http://img30.imageshack.us/img30/6549/19895.jpg[/img] Studio: CoMix Wave Inc. Autor: Makoto Shinkai Projekt: Makoto Shinkai, Ushio Tazawa Re?yser: Makoto Shinkai Scenariusz: Makoto Shinkai Muzyka: Tenmon Gatunki: dramat/romans/okruchy ?ycia[/center] ?ród?o: anime.tanuki.pl
Napisała Shion 26 Września 2009r.
[Zmiana godziny!] Drugie notowanie Listy Przebojów
[Zmiana godziny!] Drugie notowanie Listy Przebojów
Niestety z powodów mojej "Kampanii Wrze?niowej" musz? przesun?? list? przebojów na 26. Poza tym i tak otrzyma?em ?miesznie ma?o g?osów. Licz?, ?e nied?ugo uda si? umie?ci? na stronie ankietk? z g?osowaniem, wtedy na pewno b?dzie wam i mi ?atwiej. P.S. Na pewno 26 o <strong><u>22:00</u></strong> odb?dzie si? kolejne notowanie listy! Radz? szybko g?osowa? na 3 piosenki na mojego maila <span style='color:red'>avril2@o2.pl</span>. Ka?dy g?os ma znaczenie! Zestaw do g?osowania znajdziecie tutaj <a href='http://on-anime.pl/forum/viewthread.php?thread_id=12&pid=69#post_69' target='_blank'>TUTAJ</a>. Ponadto s? jeszcze 4 piosenki proponowane, na które te? g?osowa? mo?na: <strong>Blood + - Diva Umineko No Naku Koro Ni - Katayoku No Tori Bleach - Thank You! Paprika - Byakko No</strong> <i> P.S.2 Skrzynk? do g?osowania zamykam o <strong><u>21:45</u></strong>.</i>
Napisał Avril 25 Września 2009r.
Wyniki pierwszego notowania ??? ???
Wyniki pierwszego notowania ??? ???
Wyniki znajdziecie <a href='http://on-anime.pl/forum/viewthread.php?thread_id=12&pid=69#post_69' target='_blank'>TUTAJ</a>. Mo?na tak?e ju? g?osowa? na 3 swoje ulubione pozycje wysy?aj?c maila z 3 tytu?ami piosenek z listy i propozycji na <strong>avril2@o2.pl</strong> Po wi?cej info zapraszam w rozwini?cie newsa.
Napisał Avril 18 Września 2009r.
Donate
Donate
Zapewne ka?dy zauwa?y? batonik "Darowizna" zainstalowany w prawych panelach, nie znaczy to oczywi?cie, ?e serwis panicznie potrzebuje gotówki by si? utrzyma?. Spraw? stawiam jasno - nawet bez darowizn prze?yjemy, jednak wsparcie nawet 50 grosikami b?dzie naprawd? mi?ym gestem, bo cho? odrobin? odci??y mój portfel - a kto wie co za zaoszcz?dzone pieni??ki b?dzie mo?na zakupi?... nie, nie chodzi mi tu o urlop na Hawajach. Ale na co id? te pieni?dze? W pierwszej kolejno?ci wspomagaj? mnie przy p?aceniu za hosting i domen? (to jakie? 200z?/rok - na szcz??cie za hosting mo?na p?aci? co miesi?c), nast?pnie je?li si? uda b?dzie mo?na zrobi? "upgrade" radia, zakupuj?c np. pilota czy nawet przesi??? si? na jaki? serwer z wy?szej pó?ki (i bez reklam). Dalej nie chc? ju? nic wymienia?, bo dotacje to nie jakie? wielkie ?ród?o dochodów by mo?na by?o snu? jakie? daleko terminowe plany... na pocz?tek powiedzmy sobie, ?e dzi?ki nim nie b?dzie wkurzaj?cych jak nie wiem co reklam :). ps. Nied?ugo zostanie tak?e uruchomiona mo?liwo?? zap?aty po przez DotPay, wi?c du?o wygodniejsze. Dopowiem tak?e, ?e "donatorzy" otrzymaj? oczywi?cie specjaln? rang?.
Napisał Yuichi 18 Września 2009r.
Japonistyka warszawska w  japo?skiej telewizji
Japonistyka warszawska w japo?skiej telewizji
[center]News jest mo?e niezbyt aktualny, ale nie ka?dy zna, a warto obejrze? ;) <a href="http://www.youtube.com/watch?v=OHaTOdv0ksk">Cz??? I</a> <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OHaTOdv0ksk&hl=pl&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OHaTOdv0ksk&hl=pl&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=OOS4ES5-_HE">Cz??? II</a> <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OOS4ES5-_HE&hl=pl&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OOS4ES5-_HE&hl=pl&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object> [/center]
Napisała Shion 18 Września 2009r.
Problemy...
Problemy...
Wyst?pi?y pewne problemy, nie wiem z czego si? wzi??y - niestety przez 5 ostatnich dni nie mia?em dost?pu do komputera z internetem, nie mia?em wi?c jak tego naprawi?. Przepraszamy za wszelkie k?opoty - strona mo?e by? niedost?pna od jutra przez par? godzin (okres do zap?aty za hosting mija dzi?, a przelew najpewniej dojdzie dopiero jutro).
Napisał Yuichi 18 Września 2009r.
Miss On-anime! (wreszcie)
Miss On-anime! (wreszcie)
<center>Oficjalnie og?aszam <span style='color:#3366ff'>Akiyama Mio</span> Miss On Anime tegorocznego lata! <fanfary> [img]http://kinyoubi.files.wordpress.com/2009/05/mio_akiyama_-_s.jpg[/img] G?osowanie by?o ci??kie i d?ugie, nie oby?o si? równie? bez ofiar (2 tematy na forum), ale uda?o si? wy?oni? najpi?kniejsz?. Na forum powstanie galeria z miss. </center> <u>Drugie miejsce zaj??a Haruhi Suzumiya, 3 za? ex aequo Nagato Yuki i Ushiromiya Maria!</u> Gratulujemy!!! ^^
Napisała Shion 13 Września 2009r.
Strony

Strona 40 z 44
Strona fanów japońskiej popkultury On-Anime 2009 - 2020
Napędzana przez autorski skrypt On-Anime 4, wykonany przez jednego z największych leni na świecie.