Artykuły autorstwa Yuichi
Czytelnia » Yuichi
Optymilizacja, poprawa zabezpiecze? i poprawki.
Optymilizacja, poprawa zabezpiecze? i poprawki.
Jestem bardzo szcz??liwy z t?pa rozwoju serwisu jednak skrypt, który napisa?em nie bardzo z tym p?dem sobie radzi - trzeba wi?c dzia?a?, póki nie jest za pó?no i napisa? ca?y system od nowa od pocz?tku do ko?ca - efektu zapewne wielkiego nie zauwa?ycie, prócz znacz?cej poprawy szybko?ci ?adowania strony oraz pewno?ci, ?e ?aden b??d na stronie wam nie wyskoczy ;). Nie b?dzie mia?o to oczywi?cie wp?ywu na dodawanie prze zemnie nowych odcinków.
Napisał Yuichi 6 Lipca 2009r.
Kolejna ósemka w High Definition
Kolejna ósemka w High Definition
T?umaczenie do najnowszego epizodu Melancholii Haruhi Suzumiyi zosta?o uko?czone i odcinek powinien by? ju? dzisiaj na stronie. B?dzie to pierwszy mój eksperyment z rozdzielczo?ci? 1280x720, tak wi?c otrzyma on etykietk? HD - je?li masz wolniejsze ??cze, mo?esz oczywi?cie dalej obejrze? go w zwyk?ej jako?ci. <br><br> _______________________<br> Mimo spe?nienia wszystkich warunków, wideo nie dosta?o etykietki HD - innymi s?owy hosting 7load si? sypie ;<. Ale jako?? jest bardzo dobra, wi?c nie ma co narzeka? :).
Napisał Yuichi 4 Lipca 2009r.
Haruhi ep. 4 - T?umaczenie
Haruhi ep. 4 - T?umaczenie
Na dok?adk? jeszcze jeden, krótki news z informacj?, ?e rozpoczynam t?umaczenie czwartego odcinka drugiej serii Melancholii Haruhi Suzumiyi - czeka nas niestety kolejna ósemka, ale prawdziwy fan przetrwa wszystko czy? nie? Troszk? jednak mo?na si? tym wszystkim zdegustowa? :(.
Napisał Yuichi 3 Lipca 2009r.
Clannad Another World - Kyou Chapter
Clannad Another World - Kyou Chapter
Hej, obieca?em zaj?? si? dodawaniem odcinków, gdy uporam si? z panelem admina - i tak te? zrobi? :). Dzi? pojawi si? kolejny odcinek specjalny Clannad, który mia? sw? premier? 1 Lipca "Another World - Kyou Chapter". Akcja toczy si? w innym czy te? równoleg?ym ?wiecie, tak wi?c wydarzenia s? ca?kiem inne i ma to lu?ne powi?zanie z oryginaln? histori?. Dla fanów Clannada jest to oczywi?cie pozycja obowi?zkowa :) !
Napisał Yuichi 3 Lipca 2009r.
Nowa domena
Nowa domena
Jak zapewne zauwarzyli?cie mamy now? domen?:<br /> <b>On-anime.pl</b> - zapewne jest bardziej analogiczna do tre?ci strony ;).<br /><br /> Panel administratora jest ju? na uko?czeniu, niestety musz? wyj?? w pilnej sprawie i do domu wróc? najpewniej ko?o <s>20:00</s> - wtedy wszystko uko?cz? i zaczn? skupia? si? na dodawaniu nowych odcinków.<br /> // Uda?o si? wróci? wcze?niej!
Napisał Yuichi 2 Lipca 2009r.
Podzi?kowania i informacja
Podzi?kowania i informacja
Jestem mile zaskoczony ilo?ci? i szybko?ci? zg?osze?, które do mnie nap?yn??y - ch?? pomocy w prowadzeniu strony i to w jeden dzie? (!) zg?osi?y trzy osoby, a mianowicie: <b>Avril</b>, <b>Shara</b> oraz <b>Lisek</b> - pragn? im gor?co za to podzi?kowa? i mam nadziej?, ?e serwis dzi?ki nim rozkwitnie jeszcze bardziej! <br /><br /> A teraz co do tajemniczego wyrazu "informacja" w tytule newsa. Na chwil? obecn? tworz? zaplecze dla uploaderów i t?umaczy (tak wiem, troszk? pó?no - straszny le? zemnie :) ), nie powinno to si? zdarzy?, lecz nigdy nic nie wiadomo: jaki? b??d na ma?? chwilk? mo?e wyskoczy?, tak wi?c nie piszcie mi o tym na pw bo wszystko jest w porz?dku!
Napisał Yuichi 30 Czerwca 2009r.
Uploaderzy i t?umacze poszukiwani.
Uploaderzy i t?umacze poszukiwani.
Có? tytu? mówi chyba wszystko! Mimo, ?e na stronie premierowe odcinki (np. K-On i Haruhi) pojawiaj? si? o wiele szybciej ni? gdzie indziej, na chwil? obecn? dzia?am sam wi?c ilo?? anime zwi?ksza si? w tempie ?limaczym. Chcia?by? sobie troszk? pododawa? lub pot?umaczy? pod sztandarem On-Ani? Zapraszam do tematu na forum:<br /> <a href="forum.php?temat_id=4">[TEMAT] T?umacze i uploaderzy poszukiwni!</a>
Napisał Yuichi 29 Czerwca 2009r.
A ósemka wci?? trwa...
A ósemka wci?? trwa...
Hejka! Dzi? czeka was kolejna niespodzianka, gdy? jako pierwsi obejrzycie trzeci odcinek drugiego sezonu <b>Haruhi Suzumiyi</b> po polsku - niestety zapewne dopiero oko?o pó?nocy! Je?li poprzedni epizod wydawa? wam si? nudny, to powiem tylko, ?e wszystko wraca do "normalno?ci" - czyli wreszcie ósemka zadzia?a i zapewne wiecie o co mi chodzi ;); a je?li nie wicie, to przynajmniej nie krzyczcie od pocz?tku, ?e pomemla?y mi si? epizody i ogl?dajcie dalej.<br /><br /> Ps. Przepraszam za Kanon - dzi? te? przez t?umaczenie Haruhi si? nie pojawi.<br /> _____________________<br /> <b>23:40</b> odcinek jest ju? uploadowany ;)<br /> <b>00:05</b> Trwa kodowanie na serwerze<br /> <b>00:20</b> Odcinek jest ju? na stronie... i nie, wcale nie pomyli?y mi si? tytu?y.<br />
Napisał Yuichi 28 Czerwca 2009r.
Dodatkowy zimowy odcinek...
Dodatkowy zimowy odcinek...
No có?, seria K-On dobieg?a ko?ca i na stronie pojawi?o si? (jak na razie) jedyne na ?wiecie polskie t?umaczenie do ostatniego odcinka (fajnie to brzmi... nie ?ebym si? chwali? czy co? - a i 12 te? chyba jeszcze nigdzie indziej po polsku nie znajdziecie). Mam nadziej?, ?e moje t?umaczenia nadaj? si? do ogl?dania, gdy? nie zosta?em za nie jeszcze zbluzgany :). No wi?c, mi?ego ogl?dania!<br><br>Ps. Jestem naprawd? kiepski w przewidywaniach, kiedy odcinki si? pojawi?... no, ale komputery lubi? czasem dziwnie pracowa? i zdarzaj? si? po?lizgi czasowe.
Napisał Yuichi 27 Czerwca 2009r.
Ostatni odcinek K-On ju? jutro.
Ostatni odcinek K-On ju? jutro.
Ostatni czyli #13 odcinek K-On jest ju? t?umaczony i jutro powinien znale?? si? na stronie. Powiem tylko tyle, ?e na po?egnanie tej wspania?ej serii przygotowano odcinek w klimatach bardzo mro?no-zimowych. Je?li wszystko pójdzie sprawnie i zgodnie z planem przewiduj?, ?e do 18:00 odcinek powinien by? ju? w ca?o?ci w naszym kochanym j?zyku.<br /> ___________________________<br /> <s>T?umaczenie jest ju? gotowe, teraz zosta?o ju? tylko zakodowa? i zuploadowa?, wi?c odcinek pojawi si? troszk? po 18:00.</s><br /> Potrwa to niestety nieco d?u?ej, ale 19:30 to górna granica ;).<br> <br><b>19:30 - </b> Rety, z wideo nigdy nic nie wiadomo... no ale odcinek jest ju? wgrany i trwa kodowanie na serwerze, tak wi?c pojawi si? za jakie? 10 minut.
Napisał Yuichi 26 Czerwca 2009r.
Strony

Strona 11 z 12
  «   45678910
11
12   »
Strona fanów japońskiej popkultury On-Anime 2009 - 2020
Napędzana przez autorski skrypt On-Anime 4, wykonany przez jednego z największych leni na świecie.